PUM-O + garden – projektno učenje mlajših odraslih

Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O+ je program aktivne politike zaposlovanja za mlade, ki niso dokončali šole in niso zaposleni. Vse dni v letu se lahko vključijo mladi med 15. in 29. letom starosti.   Pomaga jim pri vključevanju na trg dela, v izobraževanje in v celotno družbo. Pomeni priložnost za pridobivanje izkušenj in veščin s pomočjo katerih se mladi lažje odločijo, kaj bi radi počeli, kateri poklic bi opravljali in si zastavijo korake do izpolnitve tega cilja. PUM-O+ jim omogoča pomemben korak v smeri, ki vodi do zaposlitve ali nadaljevanja šolanja. Namen programa je razvijati aktivnost in samoiniciativnost udeležencev, jih spodbuditi, da spoznajo sami sebe, odkrijejo svoje sposobnosti in nadarjenosti, ustvarjalno preživljajo svoj čas, se učijo skozi projektno delo in izkustveno učenje ter nenazadnje spletejo nova prijateljstva. Učenje v PUM-O+ poteka na nekoliko drugačen način, v učnih projektih, s sodelovanjem mentorjev, v povezavi z lokalnim okoljem in aktualnimi potrebami udeležencev.

Na Zelenem sejmu bomo predstavljali naš projekt PUM-O+ garden. V projektu želimo našim udeležencem privzgojiti ljubezen do zemlje, narave, dela na vrtu, ki ti je poplačan v bolj zdravi, ekološki hrani, ki jo imaš na dosegu roke. Vrtnarimo na dvorišču Andragoškega zavoda Maribor v centru Maribora. Iz pridelkov izdelujemo različne produkte, čaje, zeliščne sirupe, mazila ipd., zelenjavo pa uporabimo na naših kuharskih delavnicah.

Spletna stran:
https://www.azm-lu.si/izbrano-za-vas/pum-o/

Delite naprej ...