Splošna pravila, pogoji uporabe Zelenega sejma in pravila zasebnosti!

Spletna stran www.zelenisejem.si je v lasti podjetja Zeleni planet, zavod za promocijo etičnega potrošništva, Zeleni planet je spletni portal na katerem oglašujejo spletni trgovci, ki se ukvarjajo s prodajo ekoloških izdelkov, živalim prijaznih izdelkov, pravičnih izdelkov in s prodajo ostalih etičnih izdelkov. Na spletnem portalu oglašujejo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s t.i. zelenimi storitvami – storitvami, ki se trudijo čim manj prizadeti okolje, ljudi in živali.

Vsak obiskovalec in uporabnik strani www.zeleni-planet.si se strinja z, na strani navedenimi, pogoji poslovanja. Če se ne strinjate s pogoji poslovanja, prosimo zaprite spletno stran.

Namesto polnega naziva lastnika se v nadaljevanju tega dokumenta uporablja beseda Zeleni planet.

Uporabniki uporabljajo spletni portal Zeleni planet na lastno odgovornost. Niti Zeleni planet niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov in informacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih Zeleni planet pridobiva od podjetij, ki oglašujejo na Zelenem planetu, Zeleni planet ne jamči. Odgovornost Zelenega planeta za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba

Vsakršna uporaba spletnega portala Zeleni planet, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena službam za pregon. Uporabniki spletnega portala so anonimni. Uporabniki lahko uporabljajo brezplačne storitve (informacije o izdelkih).

Uporaba podatkovnih baz in intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

 • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu Zeleni planet varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da so podatki v spletnih storitvah Zeleni planet del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

Oglaševanje na Zelenem sejmu

Oglaševalec se strinja, da se njegovi kontaktni podatki objavijo na Zelenem sejmu in so tako dostopni širši javnosti.

Zeleni planet ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih posredujejo oglaševalci. Vsak dogovor o nakupu oziroma prodaji predmeta oz storitve, objavljenega na Zelenem planetu, je dogovor med kupcem in prodajalcem, ki storitev oz. predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter lastnikom spletne strani www.zeleni-planet.si.

Za vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.

Zeleni planet si pridržuje pravico do tega, da oglasa ne objavi ali do izbrisa celotne vsebine oglasa ali kateregakoli dela oglasa, če je le-ta pravno ali moralno sporen, vsebinsko neprimeren, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju Zelenega planeta.

Naročnik je lahko pravna oseba, ki na Zelenem planetu naroči oglaševanje svojih izdelkov ali storitev. Vrste oglaševalskih storitev, ki jih naročnik naroča, so razvidne v naročilnici oz. pogodbi, morebitne tehnične specifikacije pa naročnik dobi po elektronski pošti. Naročnik na podlagi naročilnice, ki jo posreduje po internetu naroči oglaševanje, ki ga Zeleni planet sprovede na spletnem portalu www.zeleni-planet.si. Od dneva podpisa pogodbe do dejanske umestitve izdelkov ali storitev lahko mine največ 14 dni.

Če Zeleni planet ugotovi, da oglasna vsebina naročnika ne ustreza tehničnim standardom ali oglaševalski politiki Zelenega planeta, jo vrne naročniku v ustrezno prilagoditev, naročnik pa je dolžan vsebino prilagoditi, kar lahko vpliva na zamik objave. Zeleni planet si pridržuje pravico do sprememb vsebine (npr. popravki slovničnih napak), vendar je dolžan naročnika o tem ustrezno obvestiti. Če oglaševalska akcija iz kakršnih koli razlogov odpade, mora biti Zeleni planet obveščen vsaj 5 dni pred dogovorjeno objavo. Za vsak poznejši preklic je izvajalec oglaševalske akcije upravičen do odškodnine 50 €.

Zeleni planet lahko naročilo nemudoma odpove, če naročnik huje krši sklenjeno naročilo, če naročnik zamuja s plačili računa ali posameznih obrokov več kot 30 dni, če mu naročnik s svojimi dejanji/opustitvami povzroča škodo ali če meni, da je izvajanje oglaševalskih storitev po sklenjeni naročilnici ali pogodbi zakonsko ali moralno sporno ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji ter če je zoper naročnika uveden insolvenčni postopek, prisilna poravnava, stečajni postopek ali kateri koli drug postopek prenehanja oz. izbrisa pravne osebe, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja.

Naročnik je v tem primeru kljub temu dolžan poravnati vse že opravljene storitve s strani Zelenega planeta. Zeleni planet izstavi račun za naročeno storitev spletnega oglaševanja po opravljeni storitvi. Za opravljeno storitev se šteje potrditev predloženega oglasa s strani naročnika oglaševalske akcije. Rok plačila je 8 dni od datuma izstavitve računa. Če naročnik zamuja s plačilom, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.Naročniku, ki je v zamudi s plačilom računa ali posameznega obroka za opravljene storitve je Zeleni planet upravičen do zakonskih zakonitih zamudnih obresti, v primeru zamude plačila daljšega od 30 (trideset) dni pa tudi do pravice začasnega umika objave oglaševalskih storitev do poplačila vseh zapadlih terjatev s strani naročnika, ne glede na to pa je dolžan naročnik poravnati plačilo za celotno obdobje naročila. V primere zamud plačila si Zeleni planet pridržuje pravico do sprožitve nadaljnjih postopkov izterjave, s čimer pričnejo nastajati dodatni stroški izterjave, kot so stroški opomina, sodne takse, odvetniški stroški, nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 € v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in morebitni drugi stroški, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja. Vsi dodatno nastali stroški v postopkih izterjave neplačnikov se prištevajo k osnovnemu dolgu naročnika.

Pravila zasebnosti

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako Zeleni planet, zavod za promocijo etičnega potrošništva, Ježkova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zeleni planet) pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 29. 8. 2018.

Varovanje osebnih podatkov

K varovanju vaših osebnih podatkov nas veže zakonodaja – Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Uporabnik s prijavo na e-novice dovoljuje Zelenemu planetu zbiranje in uporabo e-naslova.

Zeleni planet lahko uporabljate le kot gost. Z vašim soglasjem ob obisku Zelenega planeta podatke zberemo preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani

Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, operacijskem sistemu, lokaciji vaše naprave, vrsti naprave, s katero dostopate na našo stran in podobno. Ob obisku preko piškotkov z vašo privolitvijo zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani. Posameznemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Zeleni planet lahko na uporabnikov računalnik shrani tudi druge piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistemov Google Analytics (analiza obiskov spletne strani), Facebook,… Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca 2 leti, potem postanejo neaktivni.

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko:

 • se naročite na e-novice,
 • pregledujete naše vsebine,
 • ko nam posredujete različna vprašanja na naš e-mail naslov info@zeleni-planet.si,
 • z nami komunicirate preko družbenih omrežij.

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Google, Facebook in druga družbena omrežja ter oglaševalske agencije nam posredujejo podatke, za katere ste jim to dovolili.

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani.

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko e-naslova bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

V kolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja, bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • pooblaščene ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.),
 • z vašo privolitvijo vaše podatke preko piškotkov posredujemo Google, Facebook in drugim družbenim omrežjem.

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.
Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe. Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Dostop do vašega e-mail naslova imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Piškotki

Delovanje naših spletnih strani je brez naših piškotkov praktično nemogoče. Če ne želite imeti naših piškotkov na vašem računalniku, ne pozabite, da je shranjevanje piškotkov pod popolnim nadzorom vašega brskalnika. Z izbiro ustreznih opcij v vašem brskalniku lahko shranjevanje piškotkov po želji kadarkoli omejite ali onemogočite, piškotke na vaši napravi pa lahko kadarkoli trajno zbrišete.

Naša spletna stran je le ena izmed nekaj milijard strani, na katerih lahko na vašo napravo dobite tudi piškotke Google, Facebook, Twitter, Youtube in drugih družbenih medijev, oziroma le te vaš piškotek ob obisku naše strani preberejo. Te strani lahko tako zbrane podatke uporabljajo za različne namene, od analitike, oglaševanja, pa do izboljšave svojih produktov. Za to potrebujemo vašo privolitev.

Vaše pravice

 • na tej strani vas v celoti seznanjamo s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke,
 • vedno smo vam na voljo, da uveljavite vašo pravico do popravka,
 • v določenih primerih lahko uveljavite tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. V kolikor ste naročeni na prejemanje e-novic, se lahko odjavite s klikom na “odjava” v vsakem prejetem e-sporočilu.
 • v določenih primerih lahko zahtevate začasno ali trajno prepoved nadaljne obdelave vaših osebnih podatkov v celoti ali delno,
 • na vašo zahtevo vam bomo vaše osebne podatke posredovali zbrane v elektronski obliki,
 • obravnavali bomo vaše ugovore na obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse ostale pravice lahko uveljavite tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov:

Zeleni planet, zavod za promocijo etičnega potrošništva,
Ježkova ulica 4,
1000 Ljubljana,

s pripisom GDPR, pri čemer je tema lahko ena izmed zagotovljenih pravic: dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave podatkov, blokiranje obdelave podatkov, izbris osebnih podatkov, ugovor na obdelavo podatkov, prenos podatkov.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala www.zeleni-planet.si bodo uporabniki in Zeleni planet reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Osnovni podatki podjetja

Naziv: Zeleni planet, zavod za promocijo etičnega potrošništva
Naslov: Ježkova ulica 4, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.zelenisejem.si
E-pošta: info@zelenisejem.si
Telefon: 041 702 999 (Maja)
Identifikacijska številka za DDV: 45323771

Matična številka: 8482322000