LivadaLAB – kreativno preživljanje časa v zelenem okolju

LivadaLAB bo na Zelenem sejmu organiziral tri dogodke:
3 dejavnosti oz dogodke:
– izmenjava oblek
– izmenjava sadik
– izmenjava knjig

LivadaLAB je del programa Zavoda Bob. Zavod Bob že od l. 2007 ponuja svoje talente pri delu z mladimi. Zavod je strokovnjak za neformalno izobraževanje, mladinsko ulično delo, kulturne dejavnosti, solidarnostne ekonomije in zagotavljanje aktivne udeležbe mladih v družbenem dogajanju. O vsem tem pričajo Bobovi programi/projekti, ki so udeležencem ponujeni brezplačno. Ena izmed Bobovih številnih aktivnosti je tudi program LivadaLAB, ki se odvija na zelenih javnih površinah.
Namen programa LivadaLAB je zasnovati in vzdrževati mestno zeleno površino za kreativno preživljanje časa, ki je po meri mladih in s tem izboljšati kakovost lokalnega okolja ter dosegati različne okoljske in družbeno-ekonomske učinke razvoja.

Cilji:

– vzpostaviti javni zeleni prostor skozi projektno učenje, kjer mladi izhajajo iz lastnih potreb in potreb širšega okolja (družbe);
vključevati mlade, s tem spodbujati odgovornost in njihovo osamosvajanje;
– raziskati prakso socialne ekonomije, kot sestavnega dela zelene ekonomije, in možnosti njene uporabe pri upravljanju javnih zelenih površin;
– vzpostaviti pogoje, da javni prostor LivadaLAB preide v trajno upravljanje in nadaljnji razvoj skupini mladih;
– spodbuditi lokalno pridelavo kakovostne hrane;
– spodbuditi kreativnost mladih pri ustvarjanju z lesom;
– spodbuditi kreativnost mladih pri reciklaži raznih materialov;
– zagotoviti biokulturno raznolikost mestnega okolja;
– razvoj zdravega mestnega življenjskega prostora.
 
Zavod Bob je v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana in Biotehniško fakulteto postavil prvi učni poligon na prostem poimenovan LivadaLAB. Sooblikovali so jo mladi, danes pa z njo upravljajo in ji dajejo vsebino, ki je vezana na področje varstva narave in okoljskega ozaveščanja. V sodelovanju z Umanotero in društvom Focus razvijamo edinstven trajnostni učni poligon, ki bo postal demonstracijski skupnostni prostor trajnostnih rešitev s poudarkom na energetski samooskrbi, trajnostni infrastrukturi za druženje, lastni ekološko pridelani hrani ter ozaveščanju in pomenu preživljanja časa v naravi ter gradnji skupnosti. Hkrati pa omogoča in spodbuja aktivacijo mladih za naslavljanje podnebne krize kot primer dobre prakse.

Facebook: https://www.facebook.com/LivadaLAB

Delite naprej ...