Razstavljalci, ki bodo razstavljali na Zelenem sejmu 13. 5. 2023 se še nabirajo.
Vabljeni k najemu stojnice tudi vi.