Zeleni sejem je dogodek, ki je namenjen promociji in spodbujanju trajnostnega in bolj naravnega načina življenja, ekološkega kmetijstva ter izdelkov in storitev, ki so človeku, naravi in živalim prijazni. Na sejmu se predstavljajo podjetja, ki izdelujejo ali prodajajo naravne izdelke ter ponujajo holistične storitve. Naš cilj je ponuditi prostor, kjer se lahko obiskovalci povežejo z naravo, odkrijejo kakovostne naravne izdelke in se naučijo o holističnem pristopu k zdravju in dobremu počutju.

Organizator Zelenih sejmov je Zavod Zeleni planet, ki sem ga ustanovila v želji in s ciljem, da ponudim prostor, kjer se lahko obiskovalci povežejo s podjetji, ki imajo rada naravo ter na sejmu odkrijejo kakovostne naravne izdelke in se naučijo o holističnem pristopu k zdravju in dobremu počutju.

S prirejanjem Zelenih sejmov je naš zavod izdelovalcem in ponudnikom zelenih naravnih izdelkov in storitev omogočil večje medsebojno povezovanje, večjo prepoznavnost ter neposredno navezovanje stikov z obiskovalci  in kupci, kar pa vse pripomore k medsebojnemu boljšemu poznavanju in tako tudi k medsebojnemu zaupanju.

Prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane želimo pokazati, kako pomembno je zavedanje, da s kupovanjem zelenih – to je naravi, človeku in živalim prijaznih (lokalnih) izdelkov ter z uporabo naravi prijaznih storitev, kot skupnost vplivamo na počutje našega doma – narave. In kako pomembno je, da se vsi, ljudje, živali in rastline počutimo dobro in svobodno.

Maja Primožič, direktorica zavoda Zeleni planet