kajzica-1

Kajžica – skupnost, ki podpira družine predšolskih in šolskih otrok pri njihovem razvoju

V Kajžici odrasli in otroci sobivajo in soustvarjajo skupnost, v kateri osvajajo akademske in socialne veščine, spodbujajo samostojnost in odgovornost, hkrati pa vzgajajo v ljubezni, spoštovanju in miru. 

Kaj so zapisali v Kajžici

V Kajžici delujemo po filozofiji montessori: sledimo otroku, verjamemo, da se otrok lahko učinkovito uči, ko se počuti ljubljenega in varnega, in da se največ nauči, ko ga nekaj zanima. Uporabljamo materiale montessori, vzgajamo za mir in samouresničitev posameznikov. Velik del našega delovanja prežema filozofija povezovalne komunikacije (NVC), s poudarkom na sočutju in reševanju konfliktov na način, da so v čim večji meri upoštevane potrebe vseh vpletenih.

Predšolskim otrokom nudimo celodnevno varstvo, tedenske montessori urice in delavnice.

Otrokom, ki se šolajo na domu nudimo dnevno vključenost v skupnost s podporo pri učenju ter popoldanske aktivnosti. Starše in družine podpiramo s svetovanjem, izobraževanjem in materiali.

Povezujemo se tudi z drugimi pedagogi montessori in skupnostmi in z njimi delimo znanje, izkušnje in omogočamo dostop do materialov.

Vse to počnemo z namenom sooblikovanja delavnega, ljubečega in raziskovalnega vzdušja, ki otroke in odrasle spodbuja k odgovornemu, trajnostno naravnanemu, nenasilnemu in povezovalnemu odnosu do drugih ljudi in sveta, z zavedanjem povezanosti in soodvisnosti vsega živega. Otroke spodbujamo v razvoju zdrave ambicioznosti, procesov samospoznavanja, vključenosti, samonadzora ter avtentičnega, spoštljivega in povezovalnega izražanja. S svojim delom želimo doprinesti k boljšemu jutri.

Spletna stran: Kajžica

Delite naprej ...

Še ostali razstavljavci ...