amarant

Amarant – slovenska ekološka semenarska hiša

Prva in zaenkrat edina slovenska ekološka semenarska hiša. Prav tako trenutno edina semenarska hiša, ki ekološko seme za prodajo prideluje v Sloveniji.

Poleg pridelave semen se ukvarja z vzdrževanjem in selekcijo slovenskih avtohtonih sort, vzgojo sadik in tehnično pomočjo kmetom – kooperantom, ki pridelujejo seme, ki se kasneje prodaja pod blagovno znamko Amarant.

Glavno poslanstvo semenarske hiše Amarant je pridelava kakovostnega semena na slovenskih tleh, odkrivanje in vzdrževanje avtohtonih slovenskih sort, ki so prilagojene na naše podnebne razmere in so primerne za ekološko pridelavo, saj so utrjene in lahko kljubujejo težavam, kot so nekatere bolezni, mraz, suša itd. brez umetnih pripravkov in pomagal.

Glavni kriteriji pri pridelavi semena so certificirana ekološka pridelava, pravilna odbira rastlin za semenitev in primerno pobiranje, čiščenje in spravilo semena. Za boljši in bolj zdrav pridelek se pri pridelavi upošteva tudi načela bio-dinamične pridelave.

Za te elemente je potrebno znanje, ki ga pri semenarski hiši Amarant posredujejo vsem pridelovalcem semena, s katerimi sodelujejo. Vsako seme, ki je pridelano, pa se pred pakiranjem za prodajo na trgu še analizirajo – preveri se kaljivost, čistoča semen in morebitna prisotnost bolezni.

Ker je zmožnost pridelave semen pri kooperantih v Sloveniji omejena, sodeluje tudi z avstrijsko in italijansko ekološko semenarsko hišo, od katerih uvaža prav tako kakovostno in znotraj Evrope pridelano ekološko seme – tisto, ki ga ne uspejo pridelati slovenski kooperanti. Prav tako nekatera semena za obe semenarski hiši pridelajo pri Amarantu.

Ekološke sadike in semenski material ter literatura za vrtičkarje.

Spletna stran:
www.amarant.si

Delite naprej ...

Še ostali razstavljalci ...